Top 10 sự lựa chọn thay thế Honda Jazz

1. Toyota Yaris Liftback 2018 (giá khởi điểm: 15.635 USD).2. Fiat 500 2018 (giá khởi điểm: 15.245 USD).3. Toyota Prius C 2019 (giá khởi điểm: 21.530 USD).4. Ford Fiesta 2019 (giá khởi điểm: 14.260 USD).5. Mini Cooper 2019 (giá khởi điểm: 21.900 USD).6. Chevrolet Spark 2019 (giá khởi điểm: 13.200 USD).7. Hyundai Accent 2019 (giá khởi điểm: 14.995 USD).8. Chevrolet Sonic 2019 (giá khởi điểm: 15.420 USD).9. Kia Rio 2018 (giá khởi điểm: 13.900...

1. Toyota Yaris Liftback 2018 (giá khởi điểm: 15.635 USD).

2. Fiat 500 2018 (giá khởi điểm: 15.245 USD).

3. Toyota Prius C 2019 (giá khởi điểm: 21.530 USD).

4. Ford Fiesta 2019 (giá khởi điểm: 14.260 USD).

5. Mini Cooper 2019 (giá khởi điểm: 21.900 USD).

6. Chevrolet Spark 2019 (giá khởi điểm: 13.200 USD).

7. Hyundai Accent 2019 (giá khởi điểm: 14.995 USD).

8. Chevrolet Sonic 2019 (giá khởi điểm: 15.420 USD).

9. Kia Rio 2018 (giá khởi điểm: 13.900 USD).

10. Toyota Yaris 2019 (giá khởi điểm: 15.450 USD).

Ngọc Hân (Theo AB)

Có thể bạn quan tâm